Gönderen Konu: Hz. Peygamberin Çocukları.  (Okunma sayısı 6702 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı katmer

 • Katılımcı
 • *
 • İleti: 187
 • Puan -25
Hz. Peygamberin Çocukları.
« : 12 Aralık 2010, 13:01:47 »

 

(Tâhir, Kasım ve İbrahim, Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem'in oğulları idi. Fatma, Zeynep, Rûkiyye ve Ümm-i Gülsüm de kızları idiler. Allah hepsinden razı olsun.)
Kasım Hz. Peygamber'in ilk çocuğu olup peygamberliğinden önce dünyaya gelmişti. Hz. Peygamber onun adı ile künyelenmiştir. Bu oğluna nisbetle ona “Eb'ul-Kâsım” denilmiştir. Kasım, yürüme çağı­na gelinceye kadar yaşamıştır. Bir rivayete göre ise iki sene yaşa­mıştır. Bineğe binecek yaşa kadar yaşadığını söyleyenler de vardır. Fakat en doğru görüş, 17 ay yaşadığı ve Hz, Peygamberin peygamber­liğinden evvel vefat ettiğidir. Faryabî'nin “Müstedrek”inde, Kasım'm İslâmiyet devrinde vefat ettiği hakkında bir rivayet nakledilmiştir. Kasım, Hz. Peygamber'in çocukları içinde ilk vefat edendir. Zübeyr b. Bekkâr'ın naklettiğine göre, Hz. Peygamber'in Kasım ve İbrahim'­den başka Abdullah isimli diğer bir oğlu daha vardı ki Mekke'de bu­lunduğu sırada küçükken vefat etmişti. Bu oğlu Tâyyib, Tâhir adını da taşımaktaydı. Bunlarla birlikte üç ismi vardı. Neseb âlimlerinin çoğunun görüşü de budur. Ebû Amr da bu görüştedir. Dârekutnî: en doğrusu da budur, Abdullah'a Tayyib ve Tahir de denilmekteydi. Çünkü Peygamber Efendimizin peygamberliğinden sonra doğduğu için ona Tayyib ve Tahir de denilmektedir. Dârekutnî ve diğerlerinin söylediği gibi; Abdullah, Tayyib ve Tahir'den ayrıdır, diyenler de var­dır. Bir rivayete göre, Hz. Peygamber'in bir batında dünyaya gelen Tayyib ve Mutayyib isimli ikiz iki oğlu ile, yine bir batında dünyaya gelmiş Tahir ve Mutahhir isimli bir başka çift oğulları daha vardı. Nitekim “Safve” adlı kitabda da bu şekilde yazılmıştır.

İbrahim isimli oğlu, aslında Mısırlı bir cariye olan hanımı Mâr'ia' dan dünyaya gelmiştir. Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem İb­rahim'in vefatından sonra onun hakkında şöyle demiştir:

“Kalb mah­zun olur, göz yaşarır. Allah'ın, gücüne gidecek söz söylemeyiz. Ey İbrahim! Şüphesiz biz, senden ayrıldığımıza üzgünüz.” [İbn-i Mace, c. I, s. 506, H. No; 589. 276]

Hz. Peygamberin bu oğlu İbrahim 70 günlük yahut daha çok günlük iken vefat etmiştir. Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem cenazesini kıldırmış ve Baki' mezarlığında defnetmiş, Hz. Peygam­ber: “Önceden gönderdiğimiz kardeşimizin yanına defnedelim.” bu­yurmuş ve süt kardeşi Osman b. Maz'ûn'un yanında defnetmiştir.

Zeynep, Hz. Peygamberin kızlarının en büyüğü idi. Çoğunluğun görüşü budur. Bazılarına göre de Rûkıyye, kızlarının en büyüğü idi. Ebû İshak'a göre, Zeyneb Hz. Peygamber otuz yaşında iken dünyaya gelmiştir ve İslâmiyet devrine ulaşmış olup Medine'ye hicret de etmiştir. Zeyneb, kocası ve teyzeoğlu Eb'ul-Âs Lâkit'in yanında Hic­retin sekizinci senesinde vefat etmiştir. Ali isimli bir çocuğu dünya­ya gelmiş, fakat bu çocuk küçükken vefat etmiştir. Hilim sahibi bir hanımdı. Mekke fethedildiği zaman Hz. Peygamberin bindiği deve­nin arkasında idi. Bir çocuğu da Ümame isimli kızı idi. Hz. Peygamber'in sabah namazını kılarken onu omuzuna aldığı bahsedilen ço­cuk budur. Rükûa gidince onu yere kor, başını secdeden kaldırdığı zaman ise yine omuzuna alırdı. Hz. Fatma'nın vefatından sonra Hz. Ali onunla evlenmişti.

Betûl adıyla da anılan Fatımat'üz-Zehrâ, Hz. Peygamber kırkbir yaşında iken dünyaya gelmiştir. Yukarıdaki metinde Zeynep'ten önce zikredilmesinin sebebi, rütbe bakımından daha üstün olmasına binaendir. Merfu olarak gelen bir hadis-i şerifte rivayet edildiğine gö­re, Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

“Fatima'ya bu adın verilmesinin sebebi, Kıyamete kadar Allah Teâlâ O'nun zürriyetini Cehennem âteşinden koruduğu içindir.” (Hafız ed-Dımeşki bu hadisi tahric etmiştir.)”

İmam Nesaî'nin merfu olarak rîvayet ettiğine göre ise Hz. Pey­gamber, Fatıma'ya bu adın verilmesi hususunda şöyle buyuruyor:

“Fâtima'ya Fatıma adı verilmesinin sebebi, Allah Teâlâ, onu ve se­venlerini Cehennem ateşinden kestiği ve koruduğu içindir. Betûl adı verilmesinin sebebi ise, dindarlık, fazilet, şeref ve neseb bakımından diğer   kadınlardan   ayrıldığı   ve   farklı   bulunduğu   içindir.”   Bir görüşe   göre   ise   dünyadan alâkasını kestiği için bu adı al­mıştır. Hz. Fatıma Hicretin 3. senesi Hz. Ali ile evlenmiştir. Hz. Fâtıma'nın evlenmesi Allah'ın emri ve vahyi ile olmuştur. Hz. Fatıma Hz. Peygamber'in, çocukları içinde en çok sevdiği idi. Bir sefere gitmek istediği zaman en son dakikalarında onunla vaktini geçirirdi. Yine bir seferden dönüdüğü zaman ilk onunla meşgul olurdu. Hazreti Peygamber, Hz. Fatıma'yı o derece severdi ki, şöyle buyurmuştu:

“Fatıma benden bir parçadır. Kim onu sevmezse beni de sevmez.” [Bu hadisi Buhari rivayet etti.] Müslim'in bir rivayetinde ise Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem Hz. Fatıma'ya:

“Müminlerin hanımlarının en büyüğü olmaya razı olmaz mısın?” [İbn-i Mace, c. 1, s. 518, H. No: 1621.]

Ahmed b. Hanbel'in rivayetinde ise şöyle buyuruyor:

“Fatıma, Cennet kadınlarının en faziletlisidir.” [A. Hanbel, Müsned.
]

Hz. Fâtıma, Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem'in vefatın­dan altı ay sonra yirmi dokuz yaşında iken vefat etmiştir. Hz. Ali'­den, Cennet Ehlinin gençlerinin efendisi olan Hasan ile Hüseyin'i dünyaya getirmiştir. Bir de Muhsin isimli çocuğu olmuştur ki bu çocuğu da Hz. Ali'den olup küçükken vefat etmiştir. Ümm-i Gülsüm ve Zeynep isimli iki de kız çocuğu olmuştu. Hz. Peygamberin soyu yal­nız Hz. Fatima neslinden devam etmiş, yayılmıştır. Yani Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin neslinden devam etmiştir.

Hz. Rûkiyye ise, Hz. Peygamber 33 yaşında iken dünyaya gelmiştir. Ebû Leheb'in oğlu Utbe'nin nikâhı altında idi. Kızkardeşi Hz. Ümm-i Gülsüm de Utbe'nin kardeşi Uteybe ile evli idi. “Tebbet Yedâ Ebû Leheb” süresi nazil olunca, Ebû Leheb oğullarına şöyle dedi:

“Eğer Muhammed'in iki kızından ayrılmazsanız benim başım sizin başınıza haram olsun.” Ebû Leheb'in bu sözü üzerine oğulları Hz. Peygamber'in iki kızı Rûkiyye ve Ümm-i Gülsüm'den ayrılmışlardır. Ebû Leheb'in bu oğulları onlarla zifafa girmemişlerdi. (Bundan anlaşılan nişanlı gibi bir durum vardı, fakat henüz evlilik gerçekleşmemişti.) Bundan sonra Osman b. Affan Mekke'de iken Rûkıyye ile evlendi. Hz. Osman Hz.Rûkıyye ile birlikte hem Habeşistan, hem de Medine'ye beraber hicret etmiştir. Rûkıyye, Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem Bedir savaşında iken vefat etmiştir.

Rûkıyye vefat edince Osman b. Affan Hz. Ömer'in kızı Hafsa'yı istemişti. Fakat Hz. Ömer bunu reddetti. Bu haber Hz. Peygamber'e ulaşınca Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem Hz. Ömer'e: “Yâ Ömer, sana Osman'dan daha hayırlısını, Osman'a da kendisi için senden daha hayırlısını göstereyim mi?” buyurdu. Hz. Ömer:

“Evet, yâ Resûlellah!” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

“Sen kızını bana ver, ben de kızımı Osman'la evlendireyim.” buyurdu. Ri­vayet edildiğine göre Hz. Peygamber bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Nefsim kudret ilinde olan Allah'a yemin ederim ki, bin tane kızım olsa ve hepsi de peş peşe ölecek olsa, her birini diğerinden sonra yi­ne seninle evlendirirdim. Cebrail bana haber verdi ki, Allah Te­âlâ, Ümm-i Gülsüm'ü seninle evlendirmemi emrediyor.” [Bu hadisi Fazailî rivayet etmiştir.]

Çevrimdışı ali enis

 • Deneyimli
 • *
 • İleti: 1.637
 • Puan 93
 • Cinsiyet: Bay
 • el ecel ya höccetellah el ecel begiyyetellah
  • http://www.huseyndivaneleri.com
Ynt: Hz. Peygamberin Çocukları.
« Yanıtla #1 : 13 Mart 2012, 11:56:13 »
bu mesaj iftiradır!

bu sözlerin hiçbir değeri yoktur tamamen uydurmadır.
doğrular değiştirilmiştir.
 
Peygamberimiz s.a.a asla osmana kızını vermemiştir.
 
Alıntı
Peygamber'e ulaşınca Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem Hz. Ömer'e: “Yâ Ömer, sana Osman'dan daha hayırlısını, Osman'a da kendisi için senden daha hayırlısını göstereyim mi?” buyurdu. Hz. Ömer:

“Evet, yâ Resûlellah!” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

“Sen kızını bana ver, ben de kızımı Osman'la evlendireyim.” buyurdu.
 
Allah münafıklara lanet etsin.
 
bu ne biçim bir rivayettir? her yerinden yalan kokusu geliyor.
 
bu ...... nasibilerin işidir.
haşa Peygamber s.a.a ömerin kızını alma şartıyla kendi kızını osmana veriyor.
 
bu sözden Allah'a sığınırız. bunun hiçbir delili yoktur ve tamamen uydurmadır.
inşaallah Allah menim ilmimi artırır bu konuyu deliliyle birlikte gösteririm.
 
« Son Düzenleme: 13 Mart 2012, 12:24:52 Gönderen: gulistan_2 »
..ey ahle aalam agham Eli mazloome...        یا ابا عبدالله الحسین     
Bizleri öldürün! Zira Halkımızın bilinci daha da artacak!
Şehid Seyyid Abbas Musavi(Eski Hizbullah Lideri)

Çevrimdışı ali enis

 • Deneyimli
 • *
 • İleti: 1.637
 • Puan 93
 • Cinsiyet: Bay
 • el ecel ya höccetellah el ecel begiyyetellah
  • http://www.huseyndivaneleri.com
Ynt: Hz. Peygamberin Çocukları.
« Yanıtla #2 : 13 Mart 2012, 12:08:05 »
Bir de Muhsin isimli çocuğu olmuştur ki bu çocuğu da Hz. Ali'den olup küçükken vefat etmiştir.

bu söze cahiller bile inanmaz!
Allah lanet etsin birileri biat için İmam Ali a.s in kapısına dayanmasaydı,
Ehli Beyt aleyhimusselamın başına bunlar gelmezdi.
 
Ebubekir  kendisi itiraf ediyor ki İmam Ali a.s muhsin adındaki altı aylık bebeği daha doğmadan annesi hz. Fatıma s.a nın karnında şehit olmuştur.
 
Ebu Bekir: “Keşke Fatıma’nın evine hücum etmeseydim”: sünni kaynakları
« Son Düzenleme: 13 Mart 2012, 12:10:46 Gönderen: meşedi ali enis »
..ey ahle aalam agham Eli mazloome...        یا ابا عبدالله الحسین     
Bizleri öldürün! Zira Halkımızın bilinci daha da artacak!
Şehid Seyyid Abbas Musavi(Eski Hizbullah Lideri)

Çevrimdışı kerrar11

 • Aktif üye
 • *
 • İleti: 257
 • Puan 4
Ynt: Hz. Peygamberin Çocukları.
« Yanıtla #3 : 13 Mart 2012, 13:22:38 »
uukarıda yazılan iftiralardan Allaha c.c sığınırız. yine muhaliflerin kaleminden akan yalan ve iftira dolu damlalar bunlar.Resulu ekremin sadece      HZ. Fatıma S.A dan başka çocuğu olmamıştır. Bunlar muhaliflerin osman, ömer ve ebubekiri yüceltmek için peygambere akraba yapmak için uydurdukları yalnalrdan başka birşey değildir. peygamber hiç kendi kızlarını muhaliflerle evlendidririmi bile bile onların içinin ne olduğunu.
Allah ehlibeyt  a.s düşmanlarına  lanet etsin.

Çevrimiçi abdarı_Kerbela

 • Deneyimli
 • *
 • İleti: 912
 • Puan 35
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Hz. Peygamberin Çocukları.
« Yanıtla #4 : 13 Mart 2012, 14:27:43 »

bu söze cahiller bile inanmaz!
Allah lanet etsin birileri biat için İmam Ali a.s in kapısına dayanmasaydı,
Ehli Beyt aleyhimusselamın başına bunlar gelmezdi.
 
Ebubekir  kendisi itiraf ediyor ki İmam Ali a.s muhsin adındaki altı aylık bebeği daha doğmadan annesi hz. Fatıma s.a nın karnında şehit olmuştur.
 
Ebu Bekir: “Keşke Fatıma’nın evine hücum etmeseydim”: sünni kaynakları
Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler.  İmam Ali (a.s)Düştü Hüseyin atından sahray-ı Kerbelâ’ya...Cibril git haber ver Sultan-ı  Enbiya’ya

Çevrimdışı Cihandar

 • Deneyimli
 • *
 • İleti: 743
 • Puan 98
 • Cinsiyet: Bay
 • ŞahMelekHan
Ynt: Hz. Peygamberin Çocukları.
« Yanıtla #5 : 13 Mart 2012, 20:31:09 »

 
Rûkıyye vefat edince Osman b. Affan Hz. Ömer'in kızı Hafsa'yı istemişti. Fakat Hz. Ömer bunu reddetti. Bu haber Hz. Peygamber'e ulaşınca Hz. Peygamber sallellahu aleyhi vesellem Hz. Ömer'e: “Yâ Ömer, sana Osman'dan daha hayırlısını, Osman'a da kendisi için senden daha hayırlısını göstereyim mi?” buyurdu. Hz. Ömer:

“Evet, yâ Resûlellah!” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

“Sen kızını bana ver, ben de kızımı Osman'la evlendireyim.” buyurdu. Ri­vayet edildiğine göre Hz. Peygamber bu konuda şöyle buyurmuştur:


Ben bunu anlamadım böyle birşey olabilir..Ayriyetten bir yerde duydum Hz.Fatıma anamız dışında diyerleri üveydir felan gibi bir bilgi var...
Haktır Allahım Muhammed mahım
Ali'dir şahım efendim Allah eyvallah